På Skarpnäcks skola ska miljön präglas av nyfikenhet och glädje

 

För att uppnå det vill vi att dessa begrepp ska stå i förgrunden för arbetet och relationerna på skolan

 

Trygghet   Ansvar    Respekt    Empati    Självkänsla/självförtroende

 

Förhållningssätt:

 

  • Jag använder ett respektfullt språk och jag uttrycker mig inte nedlåtande med ord gester eller blickar. Jag bråkar inte, varken fysiskt eller muntligt, inte ens på skoj.
  • Jag tar ansvar för mitt skolarbete och uppför mig på ett sätt som inte stör andra.
  • Jag värnar om hela skolans miljö såväl innomhus som utomhus.

Den gyllene regeln:

 

Behandla andra som du själv vill bli behandlad

 

Regler:

 

Fotografering /filmning              Det är inte tillåtet att filma eller fotografera på skolans område eller

                                                     under skoltid. Undantaget är om man fått tillstånd av lärare för

                                                     exempelvis en skoluppgift.

 

Godis, läsk mm.                           Godis och läsk får inte tas med eller ätas på skolans område.

 

Nötter                                            Nötförbud råder på hela skolans område

 

Snöbollskastning                         Är inte tillåten på skolans område

                                                         

Cykel                                              Cyklar ska parkeras på avsedda platser och får inte medföras eller

                                                        framföras på skolgården.                                      

 

Sparkcykel/ Skateboard               Får inte framföras på skolgården. Sparkcyklar skall låsas fast där cyklar låses fast.                

                                      

Springa inomhus                          Vi går inomhus.

 

Bollar                                             Bollar bäres inomhus, studsa dribbla, kasta m.m. gör vi utomhus.                                                    

                                                     

Mobiler                                          Får tas med in i klassrummet men ska då vara avstängd och

                                                       undanstoppad. Du får bara använda mobiltelefon om du fått

                                                       tillstånd av din lärare. Lärarna i varje årskurs bestämmer vilka

                                                       regler som gäller för just din årskurs.                         

 

Huvudbonad                                 Får bäras inomhus om det inte stör undervisningen.

 

Klättra i träd/staket                       Det är inte tillåtet att klättra i träd eller på staket och bodar på

                                                        skolans område.