Elevhälsa

Skolsköterska

Skolsköterskan har mottagning på plan 3 på Nya skolan.

Trygghetsteam

Skarpnäcks skolas arbete med konflikthantering, mot diskriminering och mot kränkande behandling

Dela:

Kurator

Kuratorns uppgift är att ge stöd om du stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.

Skolmedling

Sedan 1 år tillbaka arbetar vi på Skarpnäcks skola med medling. En mycket genomtänkt och systematisk modell vid alla typer av konflikter.

Mer om elevhälsa

Några hemsidor som kan ge mer information om elevhälsa.

  • Vårdguiden

    Ger information om fysisk och psykisk hälsa

  • Bris

    På Bris får barn prata med en vuxen, men också vuxna som behöver prata om barn

  • Ungdomsmottagningen

    UMO är ungdomsmottagningen på nätet