Elevhälsoteam

När det genom anmälan från eleven, vårdnadshavaren, pedagog eller annan framkommer oro att en elev riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås hamnar det hos skolans elevhälsoteam.

Målet med arbetet med ett elevärende inom ramen för elevhälsoteamet är att bistå elevens handledare i upprättande, genomförande och uppföljning av ett passande och effektivt åtgärdsprogram.

 

Följande personer ingår i skolans elevhälsoteam:

  • Kristina Pyk, skolsköterska
  • Petronella Nettermalm, kurator
  • Therese Linnell studie- och yrkesvägledare
  • Anna Yttergård, skolpsykolog
  • Karin Carlberg Axelsson, specialpedagog F-3
  • Lisa Sigerstad, specialpedagog 4-6
  • Camilla Hagberg, specialpedago 7-9
  • Therese Hemmälin, biträdande rektor
  • Henrik Ahlberg, rektor

Dessutom med var tredje veckas intervall:

Lena Berg, biträdande rektor
Madeleine Reiser, biträdande rektor
Joakim de Klonia, biträdande rektor
Therese Hemmälin, biträdande rektor

Elevhälsoteamet träffas varje vecka onsdag förmiddag klockan 09.00-12.00.

En fördjupad och utförligare beskrivning av elevhälsoteamets organisation och arbete:  "Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd"

All personal på Skarpnäcks skola arbetar främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Dela:
Kategorier: