Elevinflytande

ELEVINFLYTANDE PÅ SKARPNÄCKS SKOLA

Vi på Skarpnäcks skola tycker att det är viktigt att eleverna får vara med och påverka sin skola. Skolan blir på så sätt en tydlig del av vårt demokratiska samhälle.

Eleverna får möjlighet att på olika sätt vara med och påverka hur skolan ska fungera och hur undervisningen ska gå till. Det kan till exempel innebära att eleverna involveras i planering av undervisningen, gällande val av material, metoder och redovisningsform, efter stigande ålder och mognad.

Elevcitat från intervju om inflytande:

”Är inflytande viktigt?”

”JA, för att man blir mer engagerad och intresserad. Det går bättre att plugga då.”

 

Alla klasser har klassråd regelbundet. Varje klass har en elevrådsrepresentant, som deltar på elevrådet en gång i månaden. På vår skola har eleverna även möjlighet att påverka genom regelbundna matråd, två gånger per termin. Elever deltar även i skyddsronder, och representanter från elevrådet bjuds in till ledningsgruppsmöten.

Elevcitat från intervju om inflytande:

”Inflytande är när man får vara med och bestämma och påverka”

I den dagliga verksamheten eftersträvar samtlig personal på Skarpnäcks skola att eleverna ska få vara med och påverka sin lärsituation och sin arbetsmiljö i stort och smått.

Frågan om elevinflytande är ett av skolans prioriterade utvecklingsmål.

 

 

Dela:
Kategorier: