Handledare

Varje elev träffar sin handledare kontinuerligt i ett handledarsamtal. I det samtalet görs en kortsiktig planering relaterad till den individuella utvecklingsplanens terminsmål.

Den kortsiktiga planeringen följs upp och revideras kontinuerligt med ca 3 veckors intervall. Vid de samtalen finns möjlighet att för både handledare och elev att diskutera eventuella problem i elevens skolsituation.

Återkoppling till föräldrarna efter ett handledarsamtal sker i skriftlig form, antingen via skolans mall eller en mall som arbetslaget utarbetat (eller genom att videodokumentera samtalet).     

Dela:
Kategorier: