Kurator

Skolkurator på Skarpnäcks skola är Petronella Nettermalm. Hennes mottagning finns i nya skolbyggnaden plan 3, bredvid skolsköterskan.

Vad gör en skolkurator?

Jag jobbar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Min viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

Själva funktionen skolkurator är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar och personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.

Skarpnäcks skola är en f-9 skola, jag jobbar främst med elever år 6-9, med vissa undantag.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?

Till mig kan du komma med alla dina funderingar. Jag kan ge dig råd och vägledning i många frågor, till exempel:

  • Skolsituationen
  • Mobbning och utanförskap
  • Föräldrarelationer
  • Kompisrelationer

Ibland får jag frågeställningar som jag inte har resurser att lösa. I dessa fall hjälper jag till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet.

Tystnadsplikt

Jag jobbar under sekretess - tystnadsplikt. Om jag gör en bedömning att ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter så informeras du alltid.
Jag har, som övrig personal som arbetar på skolan, anmälningsplikt. Det innebär att om jag eller någon annan personal får reda på eller misstänker att ”barn far illa” så görs en anmälan om oro till Socialförvaltningen.

För mer information, bokning eller annat går det bra att höra av sig till mig.

Dela:
Kategorier: