Läranderonder för skolutveckling

På skolan arbetar vi med något som kallas för läranderond. Läranderonder är ett verktyg för att systematiskt arbeta med skolutveckling. Ronderna fokuserar på var vi står och vad vi kan lära. Ronderna syftar till att få en ökad kunskap om hur det pedagogiska arbetet ser ut på vår skola. Den första ronden genomfördes VT 16 och kommer att i fortsättningen löpa på varje termin. I första hand kommer ronderna att fokusera på skolans fyra utvecklingsmål.

Hur går det till?

Det är pedagogerna på skolan som går ut i klasserna och tittar på undervisningen. Det är flera klasser som blir besökta. Det pedagogerna söker efter är mönster och utveckling för hela skolan och de avslutas med konkreta förslag för gemensamma insatser som hjälper skolan att ta nästa steg.

Dela: