Ledighet

 

Ledighetsansökan elev
 

På Skarpnäcks skola tycker vi att skolan är viktig! Det är anledningen till att vi är restriktiva med att bevilja ledigheter under terminstid för våra elever. Vi vet att en utlandsresa eller en skidresa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven men eleverna har många veckors lov från skolan och när det är termin tycker vi att det är viktigt att de deltar i all skolundervisning. Vi har också genom åren sett en ökning av ledighetsansökningar. Om eleven trots avslag är frånvarande blir detta ogiltig frånvaro.

Enligt skollagen har eleven närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § i skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerana beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

På Skarpnäcks skola beviljar vi därför en till två dagar per läsår för enskilda angelägenheter. Detta kan beviljas av elevens handledare och arbetslag.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor/biträdande rektor beslutar om ledighet längre än två dagar. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen.

Ledningsgruppen, Skarpnäcks skola

Dela:
Kategorier: