Loftet

Loftet
är en kvalitativ mellanstadieverksamhet på Skarpnäcks Skola

Loftet är en unik mellanstadieverksamhet för barn i Skarpnäcks Skola. Den har öppet mellan kl.13 – 17. På Loftet går för närvarande både fyror och femmor och sexor.  Detta  innebär att verksamheten av åldersskäl delvis är uppdelad. De flesta aktiviteter är dock gemensamma för alla barnen.
Exempel på aktiviteter vi satsar speciellt på är musik, bild och form , Loftet Scienceclub samt idrott. I många fall har barnen fortsatt på egen hand sedan de slutat på Loftet med någon av våra verksamheter. Exempelvis vad gäller musik har vi kunnat få barn att fortsätta musicera själva även efter att de slutat hos oss.

Musik
Vi driver Rock och Pop-verksamhet i vår egen fina musikverkstad. Vi har idag runt 70 barn, med 14 st. Rock/popgrupper, inskrivna i denna verksamhet, som drivs av 4 lärare. Barnen får träna på ensemblespel och lära sig ett instrument. Normalt spelas elgitarr, elbas, trummor, synt och sång.
Rock och Pop-verksamheten ingår sedan många år tillbaka i Loftets verksamhet och grupperna tränar en gång i veckan. Varje terminsavslutning har Rock och Pop-grupperna uppspel för publik och föräldrar. Detta är en mycket uppskattad verksamhet som barnen kan söka till.

Bild och Form
Vi har en egen välutrustad bild- och formverkstad. Där bedrivs skapande verksamhet under ledning av en utbildad bild- och formlärare. I denna verksamhet hittar alla barn något som intresserar dem och är mycket populär då barnen har ett stort behov av att skapa med sina händer. Barnen jobbar med olika teman och vi anordnar också utställningar av barnens arbeten.

Loftet Scienceclub
Loftet Science Club är tänkt som ett ”populärvetenskapligt forum” där barnen får arbeta både enskilt och i grupp med olika spännande naturvetenskapliga experiment! De gör iakttagelser och undersökningar som de kan dra slutsatser av.  Gruppen har också olika utställningar om sina arbeten.

Idrott
Barnen har ett stort behov av att röra på sig. Vi fångar upp detta genom att erbjuda ledarledda idrottsaktiviteter av olika slag. Det kan vara bollsporter, pingis mm..Vid lov åker iväg på aktiviteter som bad eller bowling.. Vi satsar mycket på att få med både pojkar och flickor i dessa aktiviteter. Vi genomför också olika turneringar med barnen på Loftet.

Information
Vi skickar  varje vecka information om vår verksamhet till alla föräldrar via e-post.(vår adress: loftetforaldraforening@tele2.se) På skolans hemsida finns också vår veckoinformation.

Övrig verksamhet
Utöver de områden vi satsar speciellt på erbjuds barnen olika riktade verksamheter. Exempel på dessa är: utflykter, filmvisning olika turneringar, bingospel mm. Barnen har naturligtvis också möjlighet att ta egna initiativ till olika aktiviteter, leka, umgås, lyssna på musik, spela spel.  För läsning har vi  tillgång till ett läsrum  där barnen sitta i lugn och ro. Loftet har också datorer som barnen kan använda  under vuxen tillsyn.  Vi vill  ge barnen möjlighet att välja och ta egna initiativ under deras vistelse på loftet, detta är en viktig del av vår verksamhet.

Mellanmål
Barnen erbjuds ett förstärkt mellanmål varje dag. Det är ett mer matigt mellanmål och vi serverar alltid någon frukt till. Exempel på mellanmål är fil,flingor, korv med bröd.

Loftets lokaler
Loftets lokaler ligger på nya skolgården i ett av de friliggande husen. Där har vi ljusa, ändamålsenliga och trevliga lokaler i markplan för barnen. Vi disponerar även  gymnastiksalen. Loftets rock och pop-lokal ligger nära i nya skolans källarvåning.

Lov
Loftet har öppet alla lov under terminerna, samt del av jullov, samt från skolavslutning fram till midsommar, 09.00-17.00. Då har vi möjlighet att åka iväg på längre utflykter  som t.ex. bowling, bad , åka skridskor mm. Loftet samverkar  även med skolans sommarfritidsverksamhet.

Personalgruppen
På Loftet arbetar för närvarande fem anställda. För vissa aktiviteter köper vi in ytterligare personal utifrån (Bild och form och Rock och pop). Föreståndare på Loftet är Fredrik Johansson.

Loftets föräldraförening
Mellanstadieverksamheten på Loftet drivs sedan 1993 av en föräldraförening. Föreningen administrerar verksamheten och köper tjänster av skolan. Skolan tillhandahåller lokaler.
Idag går nästan alla fyror i skolan på Loftet, samt de flesta av femmorna. Dessutom går numer även en hel del sexor på Loftet.

Informationsmöten och visningar
Loftet kommer att anordna öppet-husvisning, för föräldrar och barn under våren. Då visas lokalerna och mer detaljerad information om verksamheten ges. Där kommer även personalen att presenteras . Visning för eleverna i årskurs tre av Loftet sker klassvis under våren enligt ett schema som överenskommits med klasslärarna.

Ansökan och terminskontrakt
Föräldrar som vill ha plats ansöker om detta, och tecknar ett kontrakt med föreningen för det kommande läsåret. Kontraktet är bindande för höstterminen, men kan sägas upp senast den 1 december inför vårterminen, om plats ej önskas längre. Om kontraktet inte sägs upp förlängs det automatiskt att gälla även vårterminen. För att få tillgång till plats på Loftet krävs att barnet har sin skolgång på Skarpnäcks Skola under det läsår som kontraktet gäller.

Ansökan sker bäst genom att lämna eller skicka en ifylld och undertecknad kontraktsblankett till Loftet senast den 12 maj. Föreningen beslutar om plats, undertecknar kontraktet och sänder det åter. Beslut om plats på Loftet sker innan skolavslutning.

 

Avgiften

Nya avgifter på Loftet 2015/2016

På det extra årsmötet den 26 maj fastställdes nya avgifter för läsåret 2015/2016. Terminsavgiften är densamma för vårterminen och höstterminen.

Så här ser avgifterna ut:

Årskurs 4: 3 520 kr/termin

Årskurs 5: 3 150 kr/termin

Årskurs 6: 2 890 kr/termin

Medlemsavgift: 100 kr/läsår

Avgift för Rock och Pop: 800 kr/termin

Avgift för Science Club: 200 kr/termin

ALLA får från och med hösten två fakturor per termin

 

Styrelsen
Styrelsen består idag av sex föräldrar. Styrelsen har 3-4 möten per termin. Årsmötet för alla medlemmar/föräldrar hålls senast i september.

 

Mål för Loftets Mellanstadieverksamhet

Vi  åtar oss att:

• Att erbjuda barnen en omsorg och eftermiddagsverksamhet som upplevs som rolig och intressant  av de inskrivna barnen.

• Att erbjuda barnen att prova på nya aktiviteter som de kan fortsätta med efter att de har slutat på Loftet.

• Att erbjuda barnen ett ordentligt mellanmål.

• Att skapa en miljö där barnen själva upplever att de är trygga och respekterade samt att alla barn respekterar varandra och vuxna.

Att ge barnen medinflytande i verksamheten.

 

 

Dela: