Övningsskola

Skarpnäcks skola är en särskilt utvald övningsskola för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del, (VFU) sedan – ht 2012. Det innebär att vi tar emot ett stort antal lärarstudenter och många av skolans lärare fungerar som handledare. Vi har ett nära samarbete med lärare och forskare på Stockholms Universitet, (SU) kring utveckling av handledarrollen samt ämnesdidaktisk utveckling. Därför erbjuder Skarpnäcks skola alla pedagoger att gå handledarutbildningen som hålls av SU.

Syftet med de särskilt utvalda övningsskolorna är att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitets- och den verksamhetsförlagda utbildningen. Med det kan både universitetet och Skarpnäcks skola, tillsammans med andra övningsskolor, bidra till att utveckla de skolrelevanta kunskapsfälten och i förlängningen skapa framstående skolmiljöer.

Övergripande ansvar för kontakterna mellan studenter, skola, universitet och Stockholms stad har VFU-ansvarig pedagog på skolan Theeres Larsson, samt ansvarig skolledare för VFU Lena Berg

Dela: