Skolans kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet och arbetsplanens framtagande

 

 

Det centrala ordet i Skarpnäcks skolas kvalitetsutvecklingsarbete är systematik.

Den viktigaste orsaken till att vi söker sätt att systematisera våra processer är att vi på det sättet hittar effektivare sätt att arbeta med kvalitet i våra processer, vilket leder till bättre resultat. Men det har många positiva delresultat på vägen dit.

Bland annat bidrar det till medarbetarnas känsla av sammanhang ökar, eftersom uppdrag och aktiviteter som av medarbetare tidigare kunde betraktas som lösryckta, svårmotiverade och administrativt betungande idag uppfattas som att de tydligt hänger ihop med varandra och med de resultat som uppnås. I förlängningen hoppas vi att de ska bidra till att fungera underlättande.

I systematisk kvalitetsutveckling är det centrala nämligen inte att göra saker enligt en på förhand planerad ordning. Det centrala är att göra saker som både är och känns meningsfulla, som hänger ihop och som påverkar varandra positivt i den riktning vi vill driva utvecklingen. 

Dela:
Kategorier: