Skolmedling

Sedan flera år tillbaka arbetar vi på Skarpnäcks skola med medling. En mycket genomtänkt och systematisk modell vid alla typer av konflikter.

Så här beskriver Medlingscentrum:

Tre viktiga punkter lyfter Skolverket fram som grundläggande i arbetet mot kränkande behandling och mobbning.  Dessa är basen i MedlingsCentrums arbete.

Det gemensamma förhållningssättet ger effekt! Medlingcentrum arbetar med att utbilda i Personalledd Skolmedling. Detta verktyg ger skolan ett gemensamt förhållningssätt. Detta vilket innebär att alla elever behandlas lika av personalen när de hamnar i konflikt. Skolverket visar att detta är grundläggande viktigt för att lyckas förebygga och stoppa kränkande behandling.

Dela:
Kategorier: