Skolsköterska

Våra skolsköterskor heter Annika Steenberg och  Marianna Moberg och har mottagning på plan 1 till vänster genom Ljushallen på Nya skolan. 

Marianna finns på skolan tisdag, onsdag och torsdag och har i huvudsak hand om elever i Grundsärskolan och Lågstadiet.

Annika finns på skolan alla skoldagar och har i huvudsak hand om Mellanstadiet och Högstadiet.

 

Skolhälsovården arbetar förebyggande och innefattar därför ett antal hälsokontroller och vaccinationer under skoltiden. Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv. 

Här följer de kontroller som eleverna kommer att bli kallade till under läsåret 2016-2017

F-klass  Längd och viktkontroll, motorikkontroll, läkarundersökning, samt vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

År 1 Syn och hörselundersökning

År 2 Längd och viktkontroll

År 4 Längd och viktkontroll, syn och ryggkontroll samt hälsosamtal

År 5 Flickor vaccination mot HPV (humant papillomvirus)

År 6 Längd och viktkontroll, ryggkontroll

År 8 Längd och viktkontroll, syn och ryggkontroll samt hälsosamtal

Dela:
Kategorier: