Studie- och yrkesvägledning

Vi står ofta inför olika val i livet där alternativen är många och utbudet kan upplevas som svårt att överblicka.

Det gäller inte minst inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. Som studie- och yrkesvägledare finns jag där som ett stöd i valprocessen.

Jag som är studie- och yrkesvägledare (SYV) på Skarpnäcks skola heter Therese Linell. Jag finns här för att vägleda och ge information kring studie- och yrkesvalsfrågor. Det kan exempelvis gälla gymnasievalet, individuella vägledningssamtal och gruppvägledning.

 

Mitt rum finns i Tegelhuset på Nya skolan och jag finns tillgänglig jämna veckor måndag-tisdag och ojämna veckor måndag-onsdag.

Välkommen att kontakta mig!

 

 

 

 

Dela: