Utvecklingssamtal

På Skarpnäcks skola har vi en modell för utvecklingssamtal som innebär att utvecklingssamtalen leds av eleverna själva. Samtalen kan se något annorlunda ut i de olika årskurserna beroende på elevernas ålder men i stora drag följer de samma modell.

Inför utvecklingssamtalet får eleverna förbereda sig genom att själv formulera mål för de olika ämnena, i denna del av processen går läraren igenom de mål som läroplanen anger och vilka kunskapskrav som finns. Läraren visar också på olika strategier som eleven kan använda sig av för att uppnå sina mål.

Under själva utvecklingssamtalet leder eleven själv samtalet och går igenom sina mål och strategier tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna blir på detta sätt även delaktig i att utforma sitt barns olika mål och strategier. Under samtalets gång får eleven och vårdnadshavarna även möjlighet att träffa fler pedagoger än bara elevens handledare så att en mer heltäckande bild av elevens kunskapsutveckling åskådliggörs.

 

Dela:
Kategorier: