Välkommen

Om skolan

Terminer och lov

I länken här nedan kommer du till den kommunala grundskolans och grundsärskolans terminstider och lovdagar för de närmaste åren.

Verksamhetsidé

Presentation av hur skolan ser på sitt uppdrag och vad den har för målsättningar.

 

 

Grundsärskolan

För barn med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

 

Bibliotek

Biblioteket fungerar som en källa för information, inspiration och fantasi. Och inte minst som en lugn och trygg plats i skolan.

Elev på skolan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare innan kl. 08.00 varje dag barnet inte är i skolan.

Elevinflytande

På Skarpnäcks skola sker elevernas inflytande på olika plan. I de olika årskurserna har man klassråd där frågor som berör årskursen och skolan i stort lyfts upp.